Zpráva

Kraj nadále zlepšuje životy lidem s postižením

Moravskoslezský kraj byl opět úspěšný, a to v získané podpoře realizovaného transformačního procesu. V rámci operačního programu Zaměstnanost byl podpořen projekt s názvem „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“. Tento projekt vede ke zkvalitňování životních podmínek lidem se zdravotním postižením, a je to již třetí projekt v oblasti podpory neinvestiční části realizovaných transformačních změn.

Projekt se ve svých aktivitách zaměřuje na podporu organizací v procesu transformace v Moravskoslezském kraji, a to nejen příspěvkových organizací, ale i dalších, které poskytují sociální služby na území kraje. Podpora směřuje jak k jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, tak k vedoucím pracovníkům organizací, sociálním pracovníkům, ale i celým týmům.

Realizací projektu předpokládáme změny v oblasti zvýšení kvality pobytových sociálních služeb procházejících transformací, rozvoj profesionálních dovedností pracovníků těchto služeb, růst základních životních dovedností u osob se zdravotním postižením, ucelený přístup k deinstitucionalizaci v jednotlivých organizacích a zvýšené povědomí široké veřejnosti o procesu transformace.

„Přínos tohoto projektu vidím zejména v tom, že významně podpoří již zrealizované investiční transformační projekty a přinese podporu v zajištění požadované kvality nově vzniklých sociálních služeb“, uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Ing. RSDr. Svatomír Recman.

Projekt „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ byl zahájen v dubnu 2016 a bude realizován do března 2019. Plánované celkové náklady činí cca 14,5 mil. Kč.

frame-scrollup