Zpráva

Představení Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádal v měsících říjnu/listopadu 2018 seminář určený pro poskytovatele sociálních služeb, jehož záměrem bylo seznámit se se systémem financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, zejména aktuálně vyhlášeným Dotačním programem na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 a připravovaným Informačním systémem sociálních služeb. Současně byla věnována pozornost otázce sítě sociálních služeb, pověření závazkem veřejné služby a vyrovnávací platbě. Níže jsou uvedeny podklady a prezentace z realizovaného semináře.

Podklady pro seminář

Prezentace z realizovaného semináře

frame-scrollup