Zpráva

Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje

V souladu s postupem daným ust. § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Moravskoslezský kraj zadal na základě souhlasu Rady kraje, udělený usnesením č. 12/683 ze dne 1. 6. 2005, zpracování studie Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje u firmy EKOTOXA OPAVA s. r. o., Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava.

Cílem této koncepce je:

  • zabezpečení rozvoje zemědělských aktivit v oblastech s příhodnými podmínkami pro agrární produkci,
  • zabezpečení jiných podnikatelských aktivit navazujících na rozvoj zemědělství i dalších vhodných odvětví,
  • zachování tradičních hodnot v území, a to i v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj krajiny,
  • posílení ekonomické a sociální stability venkovských sídelních celků.

Na základě provedení podrobné analýzy současného stavu je dokument určen pro stanovení priorit podpory rozvoje zemědělství a venkova v Moravskoslezském kraji.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Frančík, Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 393
fax: 595 622 396
e-mail: jiri.francik@msk.cz

frame-scrollup