Zpráva

Územní studie – územní systém ekologické stability MSK – plán regionálního ÚSES MSK (2019)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, pořídil ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství dokument Územní studie – územní systém ekologické stability moravskoslezského kraje – plán regionálního ÚSES MSK.

Kompletní územní studie je k dispozici v sekci "územní studie", včetně tabulkových a grafických (mapových) příloh.

Územní studie ÚSES MSK byla doplněna o mapovou aplikaci. Součástí aplikace je bezešvá mapa Regionálního plánu ÚSES MSK, dále Funkčnost regionálního ÚSES a Srovnání vymezení nadmístního ÚSES a BVZCHD

Více zpráv

Územní studie
frame-scrollup