Zpráva

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2017–2019.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2017 - 2019 vychází ze strategických dokumentů kraje, zejména ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020, Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2020 a programového prohlášení rady kraje.

Rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2017 - 2019 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015.

frame-scrollup