Zpráva

Zastupitelstvo kraje

1. ustavující zasedání zastupitelstva kraje, se uskuteční ve čtvrtek dne 5. listopadu 2020 od 9 hodin v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava.

Návrh programu

 1. Zahájení, hymna
 2. Složení slibu členů zastupitelstva kraje
 3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Volba členů návrhové komise
 6. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 7. Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 8. Volba hejtmana kraje
 9. Volba náměstků hejtmana kraje
 10. Volba dalších členů rady kraje
 11. Svěření úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky
 12. Stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
 13. Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů
 14. Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 15. Návrh na stanovení odměn a poskytování příspěvků v souvislosti s výkonem veřejné funkce
 16. Různé

"Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje" - tento bod bude projednán od 11:00 - 11:30 hodin.

Zasedání je veřejné, jeho průběh bude možné sledovat na webových stránkách kraje také prostřednictvím přímého přenosu.

Veřejnost může vystoupit na zasedání zastupitelstva v diskusi k jednotlivým bodům programu, občané kraje pak i v rámci bodu programu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje".

Za dodržení pravidel stanovených Jednacím řádem zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.


Zastupitelstvo kraje – samosprávný orgán kraje, volený občany kraje na 4leté funkční období, volí radu kraje (hejtmana kraje, náměstky a další členy rady), jako své poradní a kontrolní orgány zřizuje výbory a volí jejich předsedy a členy. Je mu ze zákona vyhrazeno stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o nabytí a převodu nemovitostí, předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná, přímý přenos (po technickém zpracování i videozáznam) jednání je možné sledovat na webových stránkách, podrobnosti jednání zastupitelstva jsou upraveny v Jednacím řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

Termíny zasedání zastupitelstva kraje

Výstupy z jednání zastupitelstva kraje

Složení zastupitelstva

 • Profily členů zastupitelstva kraje v abecedním pořadí - upravuje se
Složení zastupitelstva dle politických stran
politická strana počet mandátů
ANO 2011 24
Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 10
Česká pirátská strana 9
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 7
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 6
Česká strana sociálně demokratická 5
Komunistická strana Čech a Moravy 4
frame-scrollup