Zpráva

Informace o válečných hrobech a pietních místech

Informace o válečných hrobech a pietních místech naleznete na webové stránce Péče o válečné hroby a pietní místa.

Výše uvedené informace jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.

Postup vyhledávání:

Do problematiky evidence válečných hrobů lze vstoupit na stránce "Válečné hroby" prostřednictvím odkazu "Evidence VH", umístěném na pravém panelu obrazovky. V evidenci můžete vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (tj. Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí (tj. Hledání VH v zahraničí). Údaje máte možnost vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (tj. Hledání podle osobních údajů), a také podle údajů o válečných hrobech (tj. Hledání podle údajů o VH).

K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz "Mapa lokalit VH". Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu.

Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě se zobrazí další související informace. Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.

frame-scrollup