Zpráva

Péče o válečné hroby

V oblasti přenesené působnosti podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech vede Krajský úřad Moravskoslezského kraje souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, a koordinuje péči o válečné hroby v rámci Moravskoslezského kraje. Dále krajský úřad informuje ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Sběr informací o válečných hrobech od obcí s rozšířenou působností, jejich zpracování a předání ministerstvu obrany je prováděno elektronicky pomocí webové aplikace Centrální evidence válečných hrobů, vedené v současné době na zabezpečených webových stránkách.

Koordinace péče o válečné hroby Moravskoslezského kraje je řešena prostřednictvím pracovních seminářů pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, dále formou přednášek pro starosty jednotlivých obcí s rozšířenou působností, metodickou pomocí na místě, a také formou kontrol výkonu přenesené působnosti.

K tomu krajský úřad spolupracuje s Odborem pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky, Českým svazem bojovníků za svobodu, Českou obcí legionářskou, Krajským vojenským velitelstvím Ostrava, Slezským zemským muzeem, Ostravskou univerzitou a Honorárním konzulátem Ruské federace v Ostravě.

Na území Moravskoslezského kraje se nachází přibližně 1400 válečných hrobů, jejich umístění naleznete na webových stránkách Evidence válečných hrobů.

frame-scrollup