Zpráva

V Ostravě se poprvé konalo fórum Rendez-vous à la française

Ve středu 17. října 2018 se na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje konalo setkání s názvem Rendez-vous à la française. Akci zorganizoval Moravskoslezský kraj a Francouzské velvyslanectví v ČR ve spolupráci s agenturou Campus France Česká republika a Francouzským institutem v Praze.

Cílem bylo setkání nejen studentů středních a vysokých škol, ale i široké veřejnosti s francouzštinou a frankofonními podniky. Zúčastnění se mohli dozvědět o zahraničních mobilitách, o studijních oborech zaměřených na francouzštinu a o následné možnosti využití francouzského jazyka v jejich budoucí kariéře.

Zástupkyně Moravskoslezského kraje z odboru školství a kanceláře hejtmana využily této příležitosti a zhruba 150 studentům odprezentovaly například projekt CIVEEL uskutečňován v rámci programu Erasmus+, a dále také středoškolský program « Rok ve Francii ».

Dalšími prezentujícími byli například pan Thomas Dougin, ředitel Francouzské Aliance v Ostravě, který zdůraznil nabídku pořádaných kurzů a pozval přítomné na nadcházející kulturní akci – Francouzský podzim v Ostravě; dále paní Zuzana Honová, vedoucí katedry romanistiky, která pohovořila o možnostech studia odborného francouzského jazyka na Ostravské univerzitě a mnoho dalších.

Firmy IBM Česká republika, Ovak Technologies, SUEZ, Forlex Ostrava a OKIN BPS se zase zasadily o to, aby si přítomni posílili profesní kontakty v oblasti frankofonních podniků, informovali se o možnostech stáží atp.

Celá akce se vydařila - studenti, vyučující francouzštiny, ale i samotní vystupující si z tohoto příjemného francouzského odpoledne odnesli mnoho užitečných informací a kontaktů.

frame-scrollup