Zpráva

Společenská odpovědnost

Naši zaměstnanci se mohou účastnit společensky odpovědných aktivit, které organizují naše příspěvkové organizace. Tyto aktivity probíhají během týdne, ale některé i o víkendech. Zaměstnanci vybírají se seznamu nabízených aktivit, kde se registrují a následně jsou osloveni k účasti.

Tyto činnosti jsme začali zprostředkovávat našim zaměstnancům v polovině roku 2016 a během tohoto období se naši zaměstnanci zúčastnili 14 aktivit. Zajišťovali jsme doprovod seniorů při různých akcích a to nejen v domovech pro seniory, ale také na výletech, které pro ně byly organizovány. Naši zaměstnanci pomáhali s výsadbou a údržbou zeleně, byli nápomocni při malování a také následném uklízení.

Rovněž jsme pomáhali handicapovaným dětem a to při soutěžních aktivitách, nebo při pečení vánočního cukroví. Radost a nadšení v jejich očích byly pro všechny zúčastněné tou největší odměnou.

frame-scrollup