Zpráva

Postup při ztrátách razítek a receptů

Jak postupovat při ztrátách razítek a receptů

  • pro zdravotnická zařízení (lékaře)
    Pokud dojde ke zcizení (ztrátě) razítka zdravotnického zařízení (lékaře), popř. blanketů receptů, je nutné ztrátu písemně oznámit Policii ČR a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví. K oznámení doložte otisk zcizeného razítka, případně označte sérii zcizených receptů. Vámi oznámené informace budou elektronicky (písemně) předány do všech lékáren v Moravskoslezském kraji, čímž se omezí riziko zneužití výběru léčiva na tyto recepty.
  • pro lékárny
  • V případě pochybností o věrohodnosti lékařského předpisu nesmí být léčivý přípravek vydán, a nelze-li tyto pochybnosti odstranit ani po ověření u předepisujícího lékaře, musí být takový případ bez zbytečného odkladu oznámen Policii České republiky (§ 83 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů).
    V případě, že pracovník lékárny zachytí ve své lékárně falešný recept, je třeba zaslat jeho kopii (e-mailem, faxem, poštou) Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví. Informace o výskytu těchto receptů bude následně předána do všech lékáren v Moravskoslezském kraji.
frame-scrollup