Zpráva

Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu

Kraj koncem roku 2018 nechal zpracovat Analýzu zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny s cílem identifikovat míru zranitelnosti kraje vůči dopadům změny klimatu pro období do roku 2030 a do roku 2050 (orientačně do roku 2090). Analýza bude podkladem pro analytickou část Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027.


Adaptační strategie MSK, vydaná v lednu 2020, přispívá k naplňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027, neboť naplňuje Strategický cíl 4.3 Adaptace na dopady klimatické změny. Je průřezovým dokumentem a nástrojem pro podporu adaptací na území kraje. Je připravena na období s výhledem do r. 2030.

frame-scrollup