Zpráva

Film Natura 2000

Dvacetiminutový film představuje soustavu chráněných území Natura 2000, která je postupně budována ve všech státech Evropské unie. Vytvoření soustavy zabezpečuje ochranu těm druhům rostlin, živočichů a typům přírodních stanovišť, které jsou v rámci Evropy nejcennější, nejohroženější nebo se vyskytují jen v určité oblasti. Mnoho naturových území se překrývá s již existujícími chráněnými územími České republiky. Film osvětluje předměty ochrany, význam a proces implementace soustavy Natura 2000.

frame-scrollup