Zpráva

Informace veřejnosti v zónách havarijního plánování

Pro každý objekt či zařízení zařazené do skupiny B je stanovena zóna havarijního plánování. Obyvatelstvo v zóně havarijního plánování je informováno o rizicích, které mohou nebezpečné látky způsobit a pokynech, jak se zachovat v případě závažné havárie informačními brožurami, které vydává krajský úřad.

frame-scrollup