Zpráva

Jak neškodit přírodě

Film pojednává o stěžejních oblastech životního prostoru člověka, ve kterém se každodenně pohybuje. Na to, jak se v takovém prostředí chovat, jak o něj pečovat a jak mu porozumět, odpovídá náš dvacetiminutový film. Osvětluje významné předměty ochrany přírody v Moravskoslezském kraji, významné negativní vlivy tyto předměty poškozující a instruktáž, jak tyto vlivy eliminovat.

frame-scrollup