Zpráva

Jubilejní 10. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji

Koncem ledna letošního roku se koordinátoři environmentální výchovy sešli na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

Od prvopočátku se na této akci podílí Klub ekologické výchovy, z.s. (KEV) a Moravskoslezský kraj. Nově se zapojilo také Centrum managementu pro udržitelný rozvoj, které vzniklo v roce 2018 při Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální, Ostrava-Mariánské hory, příspěvkové organizaci. Paní ředitelka Ing. Eva Kazdová seznámila přítomné s připravovanými semináři, exkurzí a dalšími aktivitami připravovanými Centrem.

Organizačně, řízením sekcí i přípravou perfektního občerstvení včetně obsluhy přispěli pedagogové a žáci Albrechtovy střední školy, Český Těšín, p.o. Tato akce přispívá k naplňování akčního plánu Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje v oblasti managementu, rozvíjí řídící dovednosti koordinátorů a seznamuje je s vhodnými a účinnými strategiemi řízení environmentální výchovy ve škole, ale také informuje o aktivitách připravovaných v roce 2019 na úrovni světové, národní i krajské. Je určena i jako prostor pro sdílení námětů pro komplexní realizaci environmentálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Setkání zahájila Doc. Milada Švecová, předsedkyně KEV a paní Ing. Monika Ryšková, vedoucí oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, přivítala účastníky na krajském úřadě. Tlumočila také podporu a pozdravy od náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství paní Jarmily Uvírové a náměstka hejtmana pro školství pana Mgr. Stanislava Folwarczného. Následovala informace o plánovaných akcích v roce 2019 v rámci kraje přednesená krajskou koordinátorkou EVVO, paní Mgr. Petrou Škrabánkovou.

Stěžejním bodem programu setkání bylo téma potravin a jejich bezpečnosti. Přednášky se ujala paní Doc. Lenka Kouřimská, Ph.D. z České zemědělské univerzity. Objasnila účastníkům některé mýty, které o potravinách a jejich „škodlivosti“ kolují mezi lidmi. Mgr. Eva Jiříková, CSc. poukázala na začlenění problematiky stravování a zdravé výživy do výuky na základních a středních školách.

Dále byli účastníci setkání informováni o tématech vyhlašovaných OSN a UNESCO pro rok 2019 i o připravovaných akcích České společnosti ornitologické.

Na závěr byla předána osvědčení akreditované akce. Setkání koordinátorů má za sebou desetileté výročí. O tom, že se stalo součástí environmentálního vzdělávání, svědčí i 133 účastníků, koordinátorů EV, pedagogů, ředitelů škol i zástupců neziskových organizací.

V příštím roce zahájíme další dekádu ve znamení spolupráce škol Moravskoslezského kraje.

Už se moc těšíme.

Ing. Eva Kazdová, ředitelka Obchodní akademie a vyšší odborné školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, p. o., Centrum managementu pro udržitelný rozvoj

Doc. Dr. Milada Švecová, předsedkyně Klubu ekologické výchovy, z.s.

Mgr. Petra Škrabánková, referentka pro EVVO, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

frame-scrollup