Zpráva

Krajský úřad pořídil pro pracovní účely zaměstnanců pět nových vozů na CNG

Pět nových ekologických vozidel Škoda Octavia 1.4 G-Tec na stlačený zemní plyn mají k dispozici zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Referentská vozidla pořízená v rámci postupné obměny vozového parku úřadu s ohledem na životní prostředí využívají ke služebním cestám a vyřizování pracovních povinností.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který v roce 2012 získal mezinárodní certifikát EMAS pro první „zelený“ krajský úřad v Česku a v následujících dvou letech ho úspěšně obhájil, tak z celkového počtu 29 referentských automobilů provozuje 7 vozidel na CNG a 2 elektromobily.

„Na jaře 2013 se Moravskoslezský kraj oficiálně připojil k projektu Elektromobilita Skupiny ČEZ. Úředníci mají od té doby k dispozici dva elektromobily, před krajským úřadem stojí také veřejná dobíjecí stanice elektromobilů. Rozvoj elektromobility je jedním z příspěvků ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji stejně jako plánovaná postupná obměna všech referenčních aut krajského úřadu za vozidla na CNG. V lokalitách, kde je v dosahu plnicí stanice CNG, časem postupně obměníme i vozový park příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza s tím, že krajský úřad tak pomáhá prosazovat technologie šetrné k životnímu prostředí v rámci Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje nízkoemisních druhů dopravy mezi společností VÍTKOVICE a Moravskoslezským krajem podepsaném loni v lednu.

„Propagováním a využíváním vozidel na CNG můžeme významně přispět ke zlepšení kvality ovzduší v celém kraji, a tím i životních podmínek občanů. Vozidla na zemní plyn totiž produkují výrazně méně škodlivin než ta s klasickým pohonem. Platí to nejen pro oxidy dusíku, uhlíku a pevné částice, ale i další zdravotně a ekologicky rizikové látky. Emise vznikající při spalování zemního plynu jsou jednoznačně přijatelnější než emise ze spalování benzínu,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. Sám má vozidlo na CNG k pracovním i soukromým účelům k dispozici. „Jezdím na plyn za korunu na kilometr, je to levnější a šetrnější k životnímu prostředí,“ potvrdil hejtman.

Na základě Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje nízkoemisních druhů dopravy mezi společností VÍTKOVICE a Moravskoslezským krajem začala na železniční trati mezi Opavou a Hlučínem začátkem letošního roku cestující vozit i první lokomotiva s pohonem na CNG. „Bez nadsázky se dá říct, že jde o malou železniční revoluci. Pokud se na Opavsku CNG lokomotiva osvědčí, předpokládáme, že budou České dráhy uvažovat o možnostech dalších přestaveb těchto lokomotiv a jejich nasazení do provozu,“ míní náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík. Upozornil, že Moravskoslezský kraj při vyhlašování tendrů na autobusovou dopravu zařazuje do podmínek výběrového řízení i povinnost dopravců mít ve svém vozovém parku pětinu aut na stlačený plyn.

frame-scrollup