Zpráva

Moravskoslezský kraj byl opět mezi nominovanými v soutěži o evropskou cenu EMAS AWARDS 2015

Velký úspěch zaznamenal Moravskoslezský kraj v soutěži o evropskou cenu EMAS AWARDS 2015, která je jednou z nejprestižnějších ocenění v oblasti životního prostředí. Aktivity kraje v oblasti podpory rozvoje alternativních druhů dopravy byly v kategorii velkých organizací ve veřejném sektoru vybrány mezi šest nominovaných projektů zemí Evropské unie.

Kraj tak zopakoval loňský úspěch v této soutěži, kdy byly na hlavní cenu nominovány „kotlíkové dotace“. Cena EMAS AWARDS 2015 je vyhlašována Evropskou komisí s cílem ocenit nejlepší nová a kreativní řešení v oblasti inovačních opatření, která vedou k významnému pozitivnímu vlivu na životní prostředí.

„Moravskoslezský kraj se připojil k projektu Elektromobilita Skupiny ČEZ. Úředníci mají od té doby k dispozici dva elektromobily, před krajským úřadem stojí také veřejná dobíjecí stanice elektromobilů. Loni v lednu uzavřel také se společností Vítkovice memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje nízkoemisních druhů dopravy. Rozvoj elektromobility je jedním z příspěvků ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji stejně jako plánovaná postupná obměna všech referentských aut krajského úřadu za vozidla na CNG. V lokalitách, kde je v dosahu plnicí stanice CNG, časem postupně obměníme i vozový park příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Je přesvědčen o tom, že propagováním a využíváním vozidel na alternativní pohon můžeme významně přispět ke zlepšení kvality ovzduší v celém kraji, a tím i životních podmínek občanů. Vozidla na zemní plyn a elektromobily totiž produkují výrazně méně škodlivin než ta s klasickým pohonem. Sám má vozidlo na CNG k pracovním i soukromým účelům k dispozici. „Jezdím na plyn za korunu na kilometr, je to levnější a šetrnější k životnímu prostředí,“ potvrdil hejtman.

„Všechny realizované aktivity v této oblasti směřují k jedinému cíli - vytvoření základů modelového regionu nízkoemisní dopravy a podmínek pro rozvoj alternativních způsobů dopravy. Moravskoslezský kraj by tak mohl být představován jako fungující příklad tohoto rozvoje, včetně ukázky dobré spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík, který cenu převzal 21. května ve španělské Barceloně v rámci osmnáctého ročníku Evropského fóra o ekoinovacích.

Moravskoslezský kraj dlouhodobě implementuje na svém krajském úřadu principy environmentálního řízení známého pod zkratkou EMAS. „Krajský úřad na vysoké úrovni plní své hlavní poslání – poskytuje kvalitní služby veřejnosti, zajišťuje servis a další podmínky pro práci samosprávy a realizuje výkon přenesené působnosti. Jsem pyšný na to, že veškerou tuto činnost zároveň vykonává s ohledem na ochranu životního prostředí. Zavedením systému EMAS jako první v České republice deklaroval, že stav životního prostředí není této veřejné instituci lhostejný a že každý z nás může přispět k tomu, aby se nezhoršoval,“ uvedl Tomáš Kotyza, ředitel moravskoslezského krajského úřadu, který v roce 2012 získal mezinárodní certifikát EMAS pro první „zelený“ krajský úřad v Česku a následně ho úspěšně obhájil.

frame-scrollup