Zpráva

Natura 2000 - Poodří - mokřady mezinárodního významu

Poodří je jedním z 12 mokřadů na území České republiky, které splňují podmínky z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie a hydrologie a je zařazeno do seznamu tzv. Ramsarské úmluvy, která se věnuje právě ochraně těchto lokalit. Snímek výpravným způsobem nahlíží do světa mokřadních ekosystémů, které svým významem překračují rámec České republiky.

frame-scrollup