Zpráva

Obnova včelích úlů v roce 2016

Cílem obnovy včelích úlů byla prevence nákazy včel, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a modernizace úlů.

  • Předmětem dotace bylo pořízení minimálně tří a maximálně deseti nových nástavkových úlů a likvidace stejného počtu nástavkových úlů zpravidla starších 15 let nebo úlů nenástavkových.
  • Výše dotace na pořízení jednoho nového nástavkového úlu byla 1.000,-- Kč
  • O dotaci mohli včelaři žádat u šesti okresních organizací Českého svazu včelařů v Moravskoslezském kraji (Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava).

Celkové výše dotace na obnovu včelích úlů v roce 2016  

Okres

Výše požadované dotace (Kč)

Frýdek-Místek

630 000

Nový Jičín

346 524

Opava

340 000

Bruntál

269 500

Karviná

200 000

Ostrava

80 000

Celkem

1 866 024

Obnovou včelích úlů se podařilo v Moravskoslezském kraji vyměnit 1734 včelích úlů starších 15 let u 346 včelařů.

Okres

Počet žadatelů

Počet obnovených úlů

Bruntál

46

243

Frýdek-Místek

112

560

Karviná

43

200

Nový Jičín

59

317

Opava

72

340

Ostrava

14

74

Celkem

346

1734

frame-scrollup