Zpráva

Obnova včelích úlů v roce 2017

Kraj přispěl včelařům v roce 2017 na obnovu včelích úlů částkou 1,6 milionu korun

Kraj tak navázal na obnovu včelích úlů započatou v roce 2016, jejímž cílem je prevence nákazy včel, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a modernizace úlů. Dotace byla poskytována na pořízení až deseti nových nástavkových úlů a likvidací stejného počtu úlů starších 15 let, přičemž výše dotace na pořízení jednoho nového nástavkového úlu činila 1 300 Kč. Dotace byla určena pro všechny včelaře v MSK, kteří mají stanoviště včelstev na území Moravskoslezského kraje.

Obnovou včelích úlů se podařilo v Moravskoslezském kraji vyměnit 1145 včelích úlů starších 15 let u 224 včelařů.

Okres

Počet žadatelů

Počet obnovených úlů

Bruntál

42

257

Frýdek-Místek

74

366

Karviná

27

117

Nový Jičín

40

210

Opava

39

189

Ostrava

2

6

Celkem

224

1145

Celkově bylo v Moravskoslezském kraji od roku 2016 obnoveno 2879 včelích úlů starších 15 let u 570 včelařů.

Okres

Rok 2016

Rok 2017

Počet žadatelů

Počet obnovených úlů

Počet žadatelů

Počet obnovených úlů

Bruntál

46

243

42

257

Frýdek-Místek

112

560

74

366

Karviná

43

200

27

117

Ostrava

14

74

2

6

Opava

72

340

39

189

Nový Jičín

59

317

40

210

Celkem

346

1734

224

1145

9. ledna 2018

frame-scrollup