Zpráva

Setkání koordinátorů environmentální výchovy

V prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se dne 30. ledna 2018 setkali koordinátoři environmentální výchovy.

Realizátory akce byl Klub ekologické výchovy z. s. ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství a Albrechtovou střední školou z Českého Těšína. Účastníci konference prezentovali výstupy, které se týkaly profesionalizace činnosti koordinátorů environmentální výchovy a důležitosti jejich systematického vzdělávání.

Hlavním tématem letošního 9. ročníku byla problematika ekologického provozu škol a jeho dopady na ŽP (prezentovala Mgr. Eva Jiříková, koordinátorka EV na Základní škole gen. Janouška, Praha 4 – Černý Most). Druhým tématem a neméně důležitým problémem byla ochrana půdního fondu (prezentovala Doc. M. Švecová, předsedkyně KEV a členka ČK pro UNESCO). Účastníci k těmto hlavním tématům získali elektronické pomůcky pro inovace školních programů zejména environmentální výchovy a výchovy pro udržitelný rozvoj. Součástí programu byla též informace o připravovaných akcích v roce 2018: ekologické konference ENVITALENT (informovala Mgr. Jana Vlčková ze SPŠCH akad. Heyrovského v Ostravě), krajská konference (informovala Mgr. Emilie Justová ze Střední školy teleinformatiky Ostrava), Letní škola koordinátorů a ENVOFILM (informovala Mgr. Pavla Tomisová z Albrechtovy SŠ Český Těšín), MESS (informovala Ing. Anna Hromková z Albrechtovy SŠ Český Těšín), informace z České společnosti ornitologické (informoval RNDr. Evžen Tošenovský).

Hlavním tématem roku bude zcela určitě vznik Československa. K tomuto výročí byl vyhlášen program Lípy republiky (informace na www.lipyrepubliky.cz). Pokračuje také téma vyhlášené v OSN v roce 2017: Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu (témata jsou vyhlašována na dvouleté období). Další téma pokračující je Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Téma vyhlašuje Úřad vlády ČR, oddělení pro UR (www.vlada.cz, mail: Hron.Adam@vlada.cz).

Na 9. setkání koordinátorů bylo zahájeno také specializační studium koordinátorů EV, do kterého se přihlásilo 12 zájemců. Soustředění se uskuteční na OA a VOŠS v Ostravě – Mariánských Horách.

Novinkou letošního setkání bylo také projednání možnosti vzniku Centra managementu VUR a EV, které by se stalo konzultačním a vzdělávacím zázemím nejenom pro koordinátory VUR/EV, ale také pro ředitele škol v Moravskoslezském kraji a přispělo by k naplňování Politiky životního prostředí MSK a Krajské koncepce (informovaly ing. Eva Kazdová, ředitelka OA a VOŠS v Ostravě – Mariánských Horách a doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy, garantka specializačního studia, členka České komise pro UNESCO a členka pracovní skupiny VUR při Radě vlády pro UR).

frame-scrollup