Zpráva

Slavnostní křest publikací pro děti

Ve čtvrtek 22. března 2018 se pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové uskutečnil v budově krajského úřadu slavnostní křest dvou knížek pro děti. První z nich se jmenuje „Příběhy stromů z pera nejmladších autorů“. Publikaci tvoří zajímavé texty o stromech a jejich životě. Druhá knížka nese název „Pes Filípek a jeho přátelé z kobercového náměstíčka“ a obsahuje ilustrace dětí k předem zadanému textu. Slavnostního křtu se zúčastnili všichni autoři, tedy děti, jejichž texty nebo obrázky jsou v obou publikacích otištěny, i autorka pohádky o psu Filípkovi. Nechyběl ani doprovod rodičů nebo pedagogů, který umocnil slavnostní atmosféru. Všichni ocenění si odnesli z rukou náměstkyně předané hodnotné odměny.

„Příběhy o stromech, které děti samy napsaly, jsou velmi zdařilé a plné dětské fantazie, nepochybně zaujmou široké spektrum čtenářů. Je to velmi dobrý příklad toho, jak děti citlivě vnímají své okolí a mají pěkný vztah ke stromům. Také další knížka jistě osloví zejména nejmladší čtenáře. Texty paní Stanislavy Bártové děti doprovodily velmi zdařilými ilustracemi. Těší mě, že v Moravskoslezském kraji máme tolik šikovných dětí, a věřím, že brzy zase dostanou příležitost vyjádřit svůj vztah k přírodě,“ okomentovala slavnostní křest knížek náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

frame-scrollup