Zpráva

Včelařství

Včelařství je jedna z nejzranitelnějších činností z celého resortu zemědělství, která je závislá na celoročních povětrnostních podmínkách a je nepříznivě ovlivňována výskytem nákaz a agrochemickými postupy v krajině. Včela medonosná, jako univerzální opylovatel, zajišťuje nejenom opylení entomofilních (hmyzosnubných) rostlin, ale velmi významně se podílí ve volné krajině na zachování biodiverzity krajiny.

Základní informace a legislativa – včelařství

Obnova včelích úlů v roce 2018

Obnova včelích úlů v roce 2017

Obnova včelích úlů v roce 2016

frame-scrollup