Zpráva

Vyhlášení 12. ročníku soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“

Dne 29. 5. 2018 byly Radou Moravskoslezského kraje schváleny Podmínky soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“.

Cílem této soutěže je podpořit, ocenit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Do soutěže se mohou hlásit školy a školská zařízení se sídlem v Moravskoslezském kraji bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem. Elektronický formulář přihlášky je k dispozici v termínu od  4. června do 4. července 2018 na internetovém FORM SERVERu Moravskoslezského kraje.

Vítězové všech tří kategorií (mateřská, základní a střední škola) získají titul „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“ spojený s certifikátem a věcným darem ve formě dárkového poukazu v celkové hodnotě 35.000 Kč pro každou ze tří takto oceněných organizací. Dále bude oceněno pět organizací, které za své mimořádné ekologické aktivity obdrží referenční list a věcný dar ve formě dárkového poukazu v hodnotě 11.000 Kč pro každou takto oceněnou organizaci.

Slavnostní vyhodnocení soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“ se uskuteční dne 24. 10. 2018 v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje v budově krajského úřadu.

frame-scrollup