Zpráva

XI. ročník konference Prezentace badatelských projektů EVVO

Ve dnech 26. – 27. 3. 2019 proběhl již jedenáctý ročník studentské konference žákovských projektů se zaměřením na problematiku životního prostředí. První den konference probíhala na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a následující den bylo pořadatelem Gymnázium Karviná.

Této tradiční akce se opět zúčastnilo mnoho žákovských týmů prezentujících výsledky své badatelské činnosti v environmentální oblasti. Práce byly zaměřeny na celou řadu témat od výroby recyklovatelných obalů přes monitoring invazních druhů rostlin či měření kvality ovzduší, vermikompostování, zoologii až po výzkum kumulace radioaktivity v houbách. Mnohé z prezentovaných prací byly na vysoké odborné úrovni a porota měla opravdu nelehký úkol vybrat ty nejzdařilejší práce.

Moravskoslezský kraj aktivně podporuje mladé a talentované lidi s nápady, samotné badatelství je jednou z priorit v oblasti environmentálního vzdělávání, které tak vytváří inspirativní prostředí k rozvoji aktivit.

Velké dík patří především panu Mgr. Martinu Dudovi a Mgr. Janě Vlčkové, kteří jsou hlavními organizátory a doslova duší celé akce.

frame-scrollup