Školství v Moravskoslezském kraji

ilustrační obrázek
Výuka na dálku Dnešní doba je nesmírně složitá. Pro všechny, pro zavřené školy, které hledají cesty, jak učit, pro rodiče, kteří hledají,…
ilustrační obrázek
Seznam škol a školských zařízení Seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků MŠMT vydalo v souladu s vyhláškou č.…
ilustrační obrázek
Přehled studijních a učebních oborů Přehled oborů vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách
ilustrační obrázek
Pracovní příležitosti ve školství Nabídka Přihlášení pro právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zadání volného místa Přehled…
ilustrační obrázek
Krajská stipendia Kromě trvalé finanční podpory zaměřené na zlepšování kvality výuky technických oborů a řemesel cestou modernizace nebo…
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt Kampaň Moravskoslezského kraje na podporu řemeslných oborů „Řemeslo má respekt“.
ilustrační obrázek
Přijímací řízení Informace - přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče, výchovné…
ilustrační obrázek
Informace o volných místech ve středních školách a konzervatořích Aktuální přehled volných míst pro školní rok 2020/2021 v okrese: Bruntál Ostrava
ilustrační obrázek
Maturitní zkouška Nová maturita Státní maturita - informace MŠMT   Žáci a jejich učitelé mohou využít při přípravě na maturitní…
ilustrační obrázek
Přípravné třídy základní školy Seznam příspěvkových organizací s přípravnými třídami základní školy Dle § 47 zákona č. 561/2004 Sb.,…
ilustrační obrázek
Další vzdělávání a profesní kvalifikace v Moravskoslezském kraji Další vzdělávání ve školách v Moravskoslezském kraji Nabídka dalšího vzdělávání ve školách v Moravskoslezském kraji…
ilustrační obrázek
Seznam škol poskytujících jazykovou přípravu pro cizince V souladu s ustanovením § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném…
ilustrační obrázek
Školská poradenská zařízení Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra jsou školská poradenská zařízení, která poskytují standardní poradenské…
ilustrační obrázek
Školy zřizující školní poradenské pracoviště Na vybraných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem byla zřízena školní poradenská pracoviště, která zajišťují poradenské…
Nová publikace o nabídce oborů na středních školách
Publikace o nabídce oborů na středních školách Moravskoslezský kraj v lednu 2019 vydal publikaci s názvem „Nabídka oborů vzdělání na středních školách zřizovaných…
ilustrační obrázek
Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka DVPP ve školách v MSK (formát MS Excel; velikost 24 kB) Údaje jsou zveřejněny na základě dat poskytovaných školami. Za…
ilustrační obrázek
Seznam škol zřizujících ŠPP k 1. 1. 2018   název organizace funkce telefon 1. Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava,…
ilustrační obrázek
Polské národnostní školství v Moravskoslezském kraji Nárok národnostních menšin na vzdělávání ve vlastním jazyce definují Listina základních práv a svobod a zákon…
frame-scrollup