Školství v Moravskoslezském kraji

ilustrační obrázek
Seznam škol a školských zařízení Seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků MŠMT vydalo v souladu s vyhláškou č.…
ilustrační obrázek
Přehled studijních a učebních oborů Přehled oborů vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách
ilustrační obrázek
Pracovní příležitosti ve školství Nabídka Přihlášení pro právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zadání volného místa Přehled…
ilustrační obrázek
Přijímací řízení Informace - přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče, výchovné…
ilustrační obrázek
Krajská stipendia Kromě trvalé finanční podpory zaměřené na zlepšování kvality výuky technických oborů a řemesel cestou modernizace nebo…
ilustrační obrázek
Maturitní zkouška Nová maturita Státní maturita - informace MŠMT Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo…
ilustrační obrázek
Přípravné třídy základní školy Seznam příspěvkových organizací s přípravnými třídami základní školy Dle § 47 zákona č. 561/2004 Sb.,…
ilustrační obrázek
Další vzdělávání a profesní kvalifikace v Moravskoslezském kraji Nabídka dalšího vzdělávání ve školách v Moravskoslezském kraji v okresech: Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový…
ilustrační obrázek
Seznam škol poskytujících jazykovou přípravu pro cizince V souladu s ustanovením § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném…
ilustrační obrázek
Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka DVPP ve školách v MSK (formát MS Excel; velikost 24 kB) Údaje jsou zveřejněny na základě dat poskytovaných školami. Za…
ilustrační obrázek
Školská poradenská zařízení Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra jsou školská poradenská zařízení, která poskytují standardní poradenské…
ilustrační obrázek
Školy zřizující školní poradenské pracoviště Na vybraných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem byla zřízena školní poradenská pracoviště, která zajišťují poradenské…
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt Kampaň Moravskoslezského kraje na podporu řemeslných oborů „Řemeslo má respekt“.
ilustrační obrázek
Seznam škol zřizujících ŠPP k 1. 1. 2018   název organizace funkce telefon 1. Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava,…
ilustrační obrázek
Polské národnostní školství v Moravskoslezském kraji Nárok národnostních menšin na vzdělávání ve vlastním jazyce definují Listina základních práv a svobod a zákon…
frame-scrollup