Podnikání v dopravě

ilustrační obrázek
Licence Společenství (Eurolicence) REZERVACE ČASU Eurolicence a její opisy se vydávají na velká vozidla, se vydávají na dobu 10 let (dle…
Kalendář
Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2020 Krajský úřad vyhlašuje termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování nákladní a osobní dopravy (s výjimkou taxislužby).
E-PODÁNÍ Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako dopravní úřad podle § 34 odst.…
ilustrační obrázek
Odborná způsobilost Od 1. 6. 2012 všem držitelům původního osvědčení o odborné způsobilosti pro některý z druhů nákladní dopravy…
ilustrační obrázek
Finanční způsobilost REZERVACE ČASU   Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správu podniku tak, aby podnikatel…
Vykřičník
Důležitá upozornění "TAXInovela" Dne 1. 5. 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve…
ilustrační obrázek
Vozový park dopravce REZERVACE ČASU Podnikatel v dopravě je povinen sdělit počet vozidel v podnikání a nahlásit do 30 dnů každou…
frame-scrollup