Odpady

Základní informace a legislativa
Základní informace a legislativa Odpadové hospodářství Moravskoslezského kraje je do značné míry ovlivněno poměrně vysokou hustotou zalidnění a velkým…
ilustrační obrázek
Plán odpadového hospodářství pro období 2016 – 2026 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 18. zasedání dne 25. února 2016 usnesením č. 18/1834 schválilo Plán…
ilustrační obrázek
Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu Internetová aplikace registr zařízení ve své veřejné části poskytuje aktuální informace o provozu zařízení podle zákona č.…
ilustrační obrázek
Předcházení vzniku odpadů, třídění, recyklace Oblasti předcházení vzniku odpadů se podrobněji věnuje Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu TAČR „Hledání…
ilustrační obrázek
Zpětný odběr výrobků Základním principem zpětného odběru výrobků je odpovědnost výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti.
Zpětný odběr výrobků je legislativně upraven zákonem č. 477/2001 Sb.,…
Lékárny
Informace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv Vzhledem k novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů,…
frame-scrollup