Informace pro veřejnost

ilustrační obrázek
Lékařská pohotovostní služba (LPS) Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Moravskoslezském kraji Informace pro občany o místech poskytování lékařské…
ilustrační obrázek
Zabezpečení ohledání zemřelých Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve…
ilustrační obrázek
Práva pacienta Práva pacienta Ministerstvo zdravotnictví ČR
ilustrační obrázek
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb je v souladu s ust. § 70 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a…
ilustrační obrázek
Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb Při vyřizování stížností je postupováno dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválených radou…
ilustrační obrázek
Zdravotnická dokumentace Zdravotnická dokumentace uložená na krajském úřadě Výpisy, kopie ze zdravotnické dokumentace uložené na krajském úřadě Žádost o…
ilustrační obrázek
Seznam akreditovaných dopravních psychologů Podle novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění…
ilustrační obrázek
Národní registr osob nesouhlasících s odběrem tkání a orgánů Ministerstvo zdravotnictví zřídilo Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů Každý člověk má…
ilustrační obrázek
Právní předpisy Seznam platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, kde ve sloupci vlevo…
ilustrační obrázek
Žádost o předání zdravotnické dokumentace uložené na krajském úřadě Krajský úřad zajišťuje dle ustanovení § 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich…
ilustrační obrázek
Výpisy, kopie ze zdravotnické dokumentace uložené na krajském úřadě Krajský úřad zajišťuje dle ustanovení § 57 odst. 3 písm. c)zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách…
ilustrační obrázek
Zdravotnická dokumentace uložená na krajském úřadě Krajský úřad dle zákona č.372/2011 Sb., ozdravotních službách apodmínkách jejich poskytování (zákon ozdravotních službách), přebírá…
frame-scrollup