Financování sociálních služeb

ilustrační obrázek
Fond sociálních služeb Zastupitelstvo kraje na své schůzi dne 21. 4. 2016 svým usnesením č. 19/1959 rozhodlo zřídit účelově určený peněžní fond s názvem…
ilustrační obrázek
Informace k dotačnímu Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování…
ilustrační obrázek
Výčet nejčastějších nedostatků u prováděných kontrol na místě v rámci vyúčtování dotací čerpaných z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Obecně: většina nedostatků pramení z neznalosti Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje/Sdělení závazného…
ilustrační obrázek
Financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle ust. § 101a zákona o sociálních službách Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaný z kapitoly 313 –…
ilustrační obrázek
Rozvojové projekty ze zdrojů EU a jiných zdrojů Na stránkách věnující se zahraniční finanční podpoře získáte základní přehled o projektech realizovaných krajem v oblasti sociálních…
frame-scrollup