Prevence v sociální oblasti

ilustrační obrázek
Prevence kriminality Z pohledu teorie je prevence kriminality definována jako nerepresivní strategie boje s trestnou činností. Zabývá se eliminací…
ilustrační obrázek
Protidrogová prevence Moravskoslezský kraj se věnuje drogové problematice a problematice závislostního chování systematicky od roku 2003. Záměrem…
ilustrační obrázek
Integrace romské komunity Koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje V souladu…
ilustrační obrázek
Krajská sbírka potravin Sbírka potravinové pomoci se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá každoročně…
ilustrační obrázek
Informace o proběhlých seminářích a projektech problematiky prevence kriminality Aktuality z oblasti prevence kriminality (informuje Ministerstvo vnitra) Pracovní semináře pro obce k problematice prevence…
frame-scrollup