Krajský úřad

ilustrační obrázek
ISO 9001, ISO 14001 a EMAS Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 Krajský úřad má od roku 2016 zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle ČSN EN…
ilustrační obrázek
Strategie krajského úřadu Úspěšné vedení a fungování krajského úřadu vyžaduje systematické a transparentní řízení založené na strategickém…
ilustrační obrázek
Prohlášení o politice kvality řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Nároky na kvalitu poskytovaných služeb ve veřejném sektoru stále rostou jak ze strany občanů, státu, kontrolních…
ilustrační obrázek
Korporátní architektura Moravskoslezského kraje Účelem vytvoření korporátní architektury bylo naplnění Strategie krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020, která definuje jako jednu ze základních hodnot "Korporátní řízení".
Krajský úřad vnímá sebe a příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje jako jednu…
ilustrační obrázek
Šetření spokojenosti klientů krajského úřadu Krajský úřad se snaží neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb a zvyšovat spokojenost svých klientů. V této snaze…
ilustrační obrázek
Organizační struktura úřadu Odbory a oddělení - včetně kontaktů na zaměstnance
ilustrační obrázek
Telefonní seznam Telefonní seznam zaměstnanců krajského úřadu
ilustrační obrázek
Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Tomáš Kotyza Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák jmenoval ke dni 1. 4. 2013 se souhlasem ministra vnitra ředitelem…
ilustrační obrázek
Zvládání náročných situací ve veřejných institucích Moravskoslezský kraj v roce 2013 ve spolupráci s Policií České republiky, krajským ředitelstvím, ŠVC střediskem Asklépios a Krizovým…
ilustrační obrázek
Seznam strategických dokumentů Strategické dokumenty Moravskoslezského kraje a Krajského úřadu MSK
Vize 2024 - Koaliční program pro Moravskoslezský kraj (formát pdf, velikost…
ilustrační obrázek
Dobrovolné zveřejňování smluv Veřejné zakázky 2018 2017 2016 2015 Dotace 2018 2017 2016 2015 Převody majetku 2018 2017…
ilustrační obrázek
ilustrační obrázek
Organizační řád krajského úřadu Organizační řád Krajského úřadu Moravskoslezského kraje platný od 1. 7. 2018. Tento organizační řád je závazný…
frame-scrollup