Volené orgány kraje

ilustrační obrázek
Zastupitelstvo kraje Nejbližší 10. zasedání zastupitelstva kraje, se uskuteční ve čtvrtek dne 13. prosince 2018 od 9 hodin…
ilustrační obrázek
Rada kraje Rada kraje - výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Hejtman kraje Hejtman - zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich…
ilustrační obrázek
Platné právní předpisy Moravskoslezského kraje Číslo Název s odkazem na text Účinnost 5/2018 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje ročník 2018 ročník 2017 ročník 2016 ročník 2015 ročník 2014 ročník 2013 ročník 2012 ročník…
ilustrační obrázek
Výbory zastupitelstva kraje Výbor finanční (počet členů: 15) předseda: Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) Výbor kontrolní (počet…
ilustrační obrázek
Komise rady kraje Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém (počet členů: 15) předseda: Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje (ANO…
ilustrační obrázek
Termíny schůzí rady kraje v roce 2019 8. leden 29. leden 12. únor 26. únor 11. březen 26. březen 9. duben 30. duben 14. květen 28. květen 11. červen 25. červen 16.…
ilustrační obrázek
Komise organizační předseda: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje (ANO 2011) členové: Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje (ANO…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2018 Částka 3 Celý obsah Částky 3 ve formátu PDF (velikost 4 MB) Rozesláno dne 26. října 2018 5. Nařízení Moravskoslezského…
ilustrační obrázek
Výstupy z jednání zastupitelstva Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších…
ilustrační obrázek
Termíny schůzí rady kraje v roce 2018 9. ledna 23. ledna 6. února 27. února 12. března 14. března 27. března 10. dubna 24. dubna 15. května 29. května 12. června 26.…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2017 Částka 3 Celý obsah Částky 3 ve formátu PDF (velikost 1816 kB) Rozesláno dne 9. listopadu 2017 3. Nařízení…
ilustrační obrázek
Volební období 2016–2020 - výstupy z jednání rady kraje Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2016 Částka 6 Celý obsah Částky 6 ve formátu PDF (velikost 5 MB) Rozesláno dne 19. prosince…
ilustrační obrázek
Vítězové soutěže Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 9. ročník Cen hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017 Slavnostní vyhlášení výsledků: 15.…
ilustrační obrázek
Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje Schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode…
ilustrační obrázek
Výbor pro tělovýchovu a sport předseda: Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Výbor pro kulturu a památky předsedkyně: Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Jitka Hanusová,…
ilustrační obrázek
Výbor sociální předsedkyně: Mgr. Martina Nováková, DiS., členka zastupitelstva kraje (ODS) členové: Ing. Lenka Fojtíková, členka…
ilustrační obrázek
Výbor zdravotní a preventivní péče předseda: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: MVDr. Barbora Jelonková, členka zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Výbor pro územní plánování a strategický rozvoj předseda: Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Miroslav Hajdušík, člen zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Výbor pro národnostní menšiny předsedkyně: Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch předseda: Mgr. Radek Kaňa (ODS) členové: Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) Marian Bojko, člen…
ilustrační obrázek
Komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje předseda: Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje (ANO…
ilustrační obrázek
Komise pro občany se zdravotním postižením předsedkyně: Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Komise investiční předseda: Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Komise legislativní předseda: Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS) členové: JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje…
frame-scrollup