Podnikatel

Důležité kontakty a odkazy Veřejná část živnostenského rejstříku vedená Ministerstvem průmyslu a obchodu Elektronické podání do živnostenského…
Listárna Vážení občané, uživatelé webových stránek, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité…
Upozornění na legislativní změny Nový zákon o spotřebitelském úvěru Dne 5. 8. 2016 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen…
Informace o možnostech podnikání ve státech Evropské unie Vzhledem k opakovaným žádostem podnikatelů o poskytnutí informací k možnosti podnikání v některém členské zemi Evropské…
SOLVIT centra - efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU Dnem vstupu do Evropské unie se ČR rovněž zapojila do systému SOLVIT, který může pomoci podnikatelům a občanům z členských států, pokud…
Jednotná kontaktní místa - tzv. JKM Na konci roku 2009 nabyl účinnosti zákon o volném pohybu služeb. Česká republika tak dovršila proces implementace Evropské směrnice o…
Informace a kontakty - podnikání v zemědělství Informace k podnikání v zemědělství Dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále…
frame-scrollup