Programové období 2014‑2020

ilustrační obrázek
REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM SK-CZ         Výzvy a semináře: Výzvy Výzva na předkládání žádostí č.…
ilustrační obrázek
Interreg V-A — Česká republika – Polsko Projekt technické pomoci „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR 2018-2020“ reg. č.…
ilustrační obrázek
Programové období EU 2014–2020 Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského…
ilustrační obrázek
Příprava Moravskoslezského kraje na programové období 2014–2020 Počátkem roku 2014 vstoupila Česká republika do nového programového období EU 2014–2020, v rámci kterého bude moci čerpat…
ilustrační obrázek
Integrované nástroje V programovém období 2014–2020 bude kladen důraz na územní dimenzi. Důvodem pro uplatnění územní dimenze jsou z pohledu…
ilustrační obrázek
Slovník pojmů Evropský tahák 2014+ (formát  PDF, velikost 252 kB) Slovník Euro angličtina
frame-scrollup