Programové období 2014‑2020

ilustrační obrázek
Interreg V-A - Slovenská republika - Česká republika REGIONÁLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM SK-CZ    Hledají partnera: Společná databáze oprávněných subjektů SK-CZ (formát…
ilustrační obrázek
Interreg V-A — Česká republika – Polsko Aktuality: Polsko-česká konference „Czy współpraca się opłaca“ Přijměte pozvání na polsko-českou konferenci…
ilustrační obrázek
Programové období EU 2014–2020 Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského…
ilustrační obrázek
Příprava Moravskoslezského kraje na programové období 2014–2020 Počátkem roku 2014 vstoupila Česká republika do nového programového období EU 2014–2020, v rámci kterého bude moci čerpat…
ilustrační obrázek
Integrované nástroje   V programovém období 2014–2020 bude kladen důraz na územní dimenzi. Důvodem pro uplatnění územní dimenze jsou…
ilustrační obrázek
Slovník pojmů Evropský tahák 2014+ (formát  PDF, velikost 252 kB) Slovník Euro angličtina
frame-scrollup