Mohlo by vás zajímat

DOI
Databáze oprávněných investorů Krajský úřad Moravskoslezského kraje spravuje a zveřejňuje databázi oprávněných investorů dle § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním…
Ilustrační obrázek Hodnoty
Urbanistické hodnoty a hodnoty krajiny Moravskoslezského kraje Publikace pojednává o urbanistických hodnotách a hodnotách krajiny Moravskoslezského kraje, nezabývá se jednotlivými stavbami ani…
Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje
Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje (k projednání)
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,…
Územní plány obcí MSK - mapová aplikace
Územní plány obcí MSK - mapová aplikace Odkaz na zpřístupnění aplikace Aplikace je rozdělena do dvou sekcí – přehledová a mapová část. V přehledové části je…
Publikace Územní plán – základní dokument rozvoje obce
Publikace Územní plán – základní dokument rozvoje obce (ke stažení)
Moravskoslezský kraj vydal pro širokou veřejnost a zejména pro samosprávu obcí brožuru…
Užitečné odkazy
Užitečné odkazy MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚÚR - Ústav územního rozvoje Brno CAGI - Česká asociace pro geoinformace (MIDAS)…
Základní právní předpisy pro územní plánování
Základní právní předpisy pro územní plánování zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně…
frame-scrollup