Mohlo by vás zajímat

Mapová aplikace: Územně analytické podklady MSK (2017) (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu…
Mapová aplikace: Pohřebiště (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu…
Územní studie – územní systém ekologické stability MSK – plán regionálního ÚSES MSK (2019) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, pořídil ve spolupráci s odborem životního…
Mapová aplikace: Správní obvody stavebních úřadů (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Odbor územního plánování a stavebního řádu připravil mapovou aplikaci: Správní…
DOI
Databáze oprávněných investorů (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Krajský úřad Moravskoslezského kraje spravuje a zveřejňuje databázi oprávněných…
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Publikace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ke stažení)
(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Zásady územního rozvoje jsou územně…
Ilustrační obrázek Hodnoty
Publikace Urbanistické hodnoty a hodnoty krajiny Moravskoslezského kraje (ke stažení)
(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Publikace pojednává…
Územní plány obcí MSK - mapová aplikace
Územní plány obcí MSK - mapová aplikace (KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Odkaz na zpřístupnění aplikace Aplikace je rozdělena do dvou sekcí –…
Publikace Územní plán – základní dokument rozvoje obce
Publikace Územní plán – základní dokument rozvoje obce (ke stažení)
(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění) Moravskoslezský kraj vydal pro širokou…
Základní právní předpisy pro územní plánování
Základní právní předpisy pro územní plánování zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně…
frame-scrollup