Визнання іноземних документів про освіту

Опис послуги

Якщо Ви закінчили заклад освіти за кордоном і отримали документ про освіту, Ви можете звернутися до регіонального (крайового) органу влади за місцем проживання для визнання цих документів про освіту у Чеській Республіці.

Після виконання усіх вимог регіональний орган влади Вам видає:

Popis postupu k uznání zahraničního vzdělání – česky

Для кого призначена ця послуга?

Визнання іноземної освіти в Чеській Республіці можуть отримати заявники, які здобули базову, середню або вищу професійну освіту за кордоном. Рішення про визнання іноземної освіти із клаузулою про нострифікацію або сертифікат еквівалентності можуть видаватися й довіреним особам за письмовою довіреністю, у разі неповнолітніх заявників – їхнім законним представникам.

Яка є процедура визнання іноземних документів про освіту?

Процедура має такі етапи:

Що вам потрібно мати?

Разом із заявою про визнання еквівалентності або нострифікації іноземного документу про освіту необхідно подати:

Якщо інше не передбачено міжнародним договором, справжність підписів і печаток на оригіналах іноземних документів про освіту, а також документу про визнання навчального закладу державою, за законодавством якої видано іноземні документи про освіту, має бути перевірена відповідним представництвом органів влади Чеської Республіки, а далі Міністерством закордонних справ держави, згідно із правовим порядком якої було видано ці іноземні документи про освіту.

Якщо Ви є особою, якій у Чеській Республіці або іншій країні Європейського Союзу було надано міжнародний захист у формі притулку або додаткового захисту, або яку слід відповідно до міжнародних зобов’язань Чеської Республіки вважати біженцем чи вигнанцем або особою, яка перебуває в подібній до біженців ситуації, подання вищезазначених документів може бути замінено свідченням під присягою цієї дійсності, яка в інших випадках встановлюється відповідними документами чи перевіркою. У разі сумнівів щодо здобутої освіти регіональний орган влади призначає нострифікаційний іспит. Це положення також поширюється на осіб, яким було надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону № 65/2022 Зб. “Про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації“.

Який є строк процедури визнання іноземних документів про освіту?

У разі еквівалентності іноземних документів про освіту сертифікат про визнання освіти видається протягом 30 днів з дня надходження заяви. В інших випадках – протягом 30-60 днів. Розгляд може бути призупинений, наприклад, до терміну складання нострифікаційного іспиту або до моменту усунення недоліків заяви.

Скільки коштує ця процедура?

За подачу заяви сплачується адміністративний збір у розмірі 1000 крон.

Якщо Вам було надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону № 65/2022 Зб. “Про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням на територію України військ Російської Федерації“, Ви звільняєтесь від сплати за подання заяви про визнання або видачу сертифікату про визнання еквівалентності документу про здобуття базової, середньої або вищої професійної освіти, здобутої в іноземному закладі освіти згідно з пунктом 10 літери d) додатку до Закону № 634/2004 Зб. “Про адміністративні збори“.

онтактна особа

Інж. Павел Шведа, телефон +420 595 622 424, e‑mail pavel.sveda@msk.cz
Д-р Лібуше Йосєкова, телефон +420 595 622 348, e‑mail libuse.josiekova@msk.cz
Бкл. Івана Ржезнічкова, DiS., телефон +420 595 622 411, e‑mail ivana.reznickova@msk.cz
Інж. Марцела Янюркова, телефон +420 595 622 236, e‑mail marcela.janiurkova@msk.cz
Інж. Ленка Фалтинкова, телефон +420 595 622 764, e‑mail lenka.faltynkova@msk.cz